ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 “ ขนมเพชรบุรี ใหญ่สิ้นดี ทั้งหวานมัน ผู้ดีเมืองเพชรนั้น เขายกย่อง เป็นของดี

  โตนดเต้า และจาวตาล เป็นเครื่องหวานเพชรบุรี  กินกับน้ำตาลยี ของมากมี มาช่วยกิน”

 

จากบทสวดสุบินโบราณดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเมืองเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตขนมหวานที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  ด้วยความพร้อมของวัตถุดิบในการทำขนม อาทิ น้ำตาลโตนด ไข่  แป้ง และมะพร้าว ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ผนวกกับฝีไม้ลายมือและภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้ ชื่อเสียงดังกล่าวยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่  ที่ต้องการต่อยอดขนมหวานที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด  ให้ก้าวทันกับยุคสมัย และสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่กว้างขึ้น ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มสินค้าประเภทของฝาก แต่วางตำแหน่งทางการตลาดใหม่ ให้ขนมไทยกลายเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ตลอดเวลา ในทุกสถานที่ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา รวมถึงการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามแบบสไตล์ญี่ปุ่น  พกพาสะดวก และรับประทานได้ง่าย ตามวัฒนธรรมสมัยนิยม  โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางรสชาติให้คงเดิม ซึ่งขนมที่ว่านั้น เป็นขนมที่รู้จักกันดีทั่วไป อาทิ ฝอยทอง อาลัว  วุ้นกรอบ ขนมผิง กลีบลำดวน สัมปันนี ซึ่งแต่ละชนิดมีตำนานเฉพาะตัว  ที่น่าสนใจ สามารถบอกเล่าเรื่องราวแต่ครั้งอดีต มาสู่คนรุ่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

อาลัว ขนมอาลัว เป็นขนมหวานที่ทำจากแป้ง ผิวด้านนอกจะเป็นน้ำตาลแข็ง ด้านในเป็นแป้งหนืด มักทำเป็นอันเล็กๆ มีหลายสี มีกลิ่นหอมหวาน ชื่ออาลัวมีความหมายว่าเสน่ห์ดึงดูดใจ อาลัวมีต้นกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกส ถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยครั้งแรกโดยคุณท้าวทองกีบม้า หรือ เลดี้ฮอร์ เดอควีมาร์ ภริยาเจ้าพระยาวิชเยนทร์ซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสที่เข้ามารับราชการในราชสำนักในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขนมอาลัวยังแบ่งได้เป็นสองชนิด คือ อาลัวชาววัง และ อาลัวจิ๋ว อาลัวชาววังมีขนาดใหญ่กว่า และมีส่วนผสมของกะทิมากกว่าอาลัวจิ๋ว

 

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี  ได้ดำเนินกิจการรวมสมาชิกเพื่อตั้งกลุ่มขึ้นมาปี พศ. 2555 และเริ่มทำการศึกษาและทำลองเพื่อยืดอายุขนมไทย และได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตชุมชน (OTOP)และสมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ได้ระดับ 5 ดาว จากนั้นมากลุ่มฯ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยได้เข้าฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุนและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ทำให้กลุ่มฯ สามารถพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และสีสันของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย จนทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ปัจจุบันกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี  ได้ดำเนินกิจการโดย คือ นายณัฐดนัย รุจิรา  ประธานกลุ่ม  โดยการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย  พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้มีพร้อมทั้งคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์  รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีแบรนด์เป็นของตนเอง  คือ  “ MODDII ”

 

 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

สภาพปัจจุบัน

          กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี เป็นการร่วมกลุ่มของผู้ผลิตขนมหวานในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความมุ่งมั่นในทางเดียวคือ ต้องการพัฒนาขนมหวานให้สามารถออกสู่ตลาดได้กว้างไกล ไปยังต่างประเทศได้ ผลิตภัณฑ์เดิมที่ทางกลุ่มมีประกอบด้วยขนมหวานหลายชนิด  อาทิ  ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยด ขนมผิง กลีบลำดวน อาลัว ฯลฯ ซึ่งได้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ตลาดของสินค้าในกลุ่ม  ได้แก่

ร้านขายของฝากในจังหวัดเพชรบุรี และร้านขนมหวานทั่วประเทศ มูลค่าการตลาด 450,000 บาทต่อเดือน

 

 จุดปรับปรุงพัฒนา

 

ก่อนการพัฒนา

     กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี   เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์เดิมเป็น ขนมอาลัว ที่มีการทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นขนมที่มีความ หอม มัน และหวาน จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ประกอบด้วย แป้ง กะทิ น้ำตาล และสีจากธรรมชาติ จะบรรจุในกล่องหรือถุงพลาสติกใส อาลัวจะมาอายุการเก็บรักษา ประมาณ 10-14 วัน เพื่อการขยายกลุ่มทางการตลาด ทำให้เกิดการพัฒนาขนมอาลัว ใหม่

 

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ โดยบูรณาการการทำงานของ KBO จังหวัดเพชรบุรีคือ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดและ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด้วยการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางการอาหารและเทคนิคใหม่ๆ ในการถนนอมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาลัวและพัฒนาอาลัวให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคปัจจุบัน

 

หลังการพัฒนา

 ขนมอาลัวเพื่อรักษ์สุขภาพ COCO Candy เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากอาลัวสูตรดั้งเดิม โดยลดความหวานลง  เพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นและยังพัฒนา บรรจุภัณฑ์ให้สะดวกต่อการรับประทาน อีกทั้งการใช้นวัตกรรมการถนอมอาหารให้สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี โดยปราศจากวัตถุกันเสีย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของขนมหวาน ขนมไทยเอาไว้ และยังใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

 

Food innovation : Thai inspire : Good raw material : Good health

ครอบครัวอาลัว จะประกอบด้วย อาลัวหลายรสชาติ ได้แก่ อาลัวดั้งเดิม อาลัวผสมผลไม้ อาลัวผสมถั่ว อาลัวลูกตาล อาลัวชาเขียว อาลัวชานม อาลัวงาขาว อาลัวช็อคโกแลต ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหลายๆ กลุ่ม นอกจากรสชาติที่หลากหลายแล้ว อาลัวเราจะบรรจุในภาชนะที่หลากหลายรูปแบบที่จะสามารถให้กลุ่มลูกค้าเลือกซื้อตรงตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ มีทั้งบรรจุในกระป๋องพลาสติก ถุงพลาสติก หรือในขวดแก้ว ฯลฯ ตลาดของสินค้า     ตลาดขายของฝากลูกค้าต่างประเทศ หรือลูกค้าประเทศสิงค์โปร  ประเทศจีน

 

 

ความเป็นนวัตกรรม

 

ผลิตภัณฑ์

  จากผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวที่สามารถเก็บได้ไม่เกิน 2 อาทิตย์และมีรสชาติเดียวคือ หอม มัน หวาน ที่เกิดจากกะทิ น้ำตาล เป็นวัตถุดิบหลัก กลุ่มฯ ได้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีการถนอมอาหารที่เรียกว่า Hurdle Technology มาใช้การขนมอาลัวเพื่อให้อาลัวเก็บรักษาได้นานขึ้น เป็นขบวนการที่จะป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสีย โดยไม่ใช้วัตถุกันเสียหรือสารกันบูด จึงทำอาลัวของเราเก็บรักษาได้นานกว่าเดิม  เพิ่มคุณค่า นอกจากเราจะใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการถนอมอาหารดังกล่าวมาใช้ในขนมเราแล้ว เรายังประยุกต์ส่วนผสมบางชนิดนำมาใช้ในขนมอาลัวเราด้วย เช่น น้ำตาลโนตด ผลไม้ต่างๆ ลูกตาล ถั่ว ฯลฯ เพื่อทำให้ครอบครัวอาลัวของเรามีสมาชิกที่สมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเราเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่ทำให้สินค้ามีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ    ดูทันสมัย เหมาะที่จะไปเป็นของฝาก หรือทานเอง   เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในระดับที่สูงขึ้น  และนั้นคือเป็นที่มาของ  “ครอบครัวอาลัว”

 

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 เป็นงาน  Handmade   ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เรียนรู้และสืบทอดต่อๆกันมา ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ให้ผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่ได้มาเป็นขนมไทยที่มี

               Food innovation : Thai inspire : Good raw material : Good health

   อาลัวที่มีความหอม มัน หวานกำลังพอดี สีสันสวยงาม  เก็บรักษาได้นาน   Design  รูปแบบที่ทันสมัย  ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพมาตรฐานสูง  แต่ราคาไม่สูงจนเกินไป

 

 

การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์

 เป็นของฝากสำหรับคนที่คุณรัก ทานเล่น

 

 

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 เพิ่มกำลังการผลิต และพัฒนาฝีมือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ  มาตรฐานให้สูงขึ้น

 

 

 

584/12 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

Tel. 081-981-21117, 086-308-1486     Fax. 032-401521    Email: moddiithai@hotmail.com   Line ID: moddiithailand

COPYRIGHT © BY MODDII.COM ALL RIGHT RESEVED.